Stel cookie voorkeur in

SSPOH

Den Bosch kent een jarenlange traditie van samenwerking en overleg tussen de schoolbesturen in het primair onderwijs. Deze samenwerking is in juli 2009 geformaliseerd met de oprichting van SSPOH, de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch. In de stichting werken vier schoolbesturen samen: ATO- Scholenkring, SIGNUM, Leijestroom en Filios Scholengroep. Ook de basisscholen Nour, Antonius Abt en de Vrije School zijn in de stichting vertegenwoordigd. De gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt het ambtelijk secretariaat. SSPOH is een platform voor afstemming en overleg over het lokaal primair onderwijsbeleid. De stichting voert dit onderwijsbeleid uit en is daarvoor de gesprekspartner van de gemeente.

Bekijk het strategisch beleidsplan van SSPOH.

Bekijk het stedelijk beleid in de BEA.

Bekijk de ontwikkelagenda kindcentra 0-13 ’s-Hertogenbosch.

Bekijk hier de Bossche Educatieve Agenda (BEA)

De toekomst begint vandaag (ontwikkeling KC)