Stel cookie voorkeur in

ONZE * KERNWAARDEN

Bij alle beslissingen die we nemen, laten we ons leiden door onze kernwaarden. Hier staan we voor en hier mag u ons op aanspreken.

Optimale kansen

We bieden kinderen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij nu en later als gelukkig mens en actieve burger een goede plek vinden in de samenleving.

Blijven leren

Door met en van elkaar te leren kunnen we blijven verbeteren. Ontwikkeling, open communicatie en aanspreken op resultaten en gedrag vinden we vanzelfsprekend.

Veiligheid en vertrouwen

We luisteren naar elkaar, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Zo werken we aan een veilig klimaat en een sfeer van vertrouwen.

Inspireren

We inspireren elkaar om het beste uit onszelf te halen, zodat we kinderen het best mogelijke onderwijs kunnen bieden in een inspirerende leeromgeving.

Innoveren

Met ons onderwijs bereiden we kinderen voor op de toekomst. Niet alleen in kennis, maar ook in vaardigheden.