Stel cookie voorkeur in

WERKEN BIJ * ATO-SCHOLENKRING

Vacatures

ATO-Scholenkring heeft beleid over werving & selectie. Vacatures zetten we altijd eerst intern uit. Bij externe werving hebben ouders een nadrukkelijk plek in de benoemingsadviescommissie.

Inspirerende leerkracht voor onze bestuurspool

OMC-073 Inventarisatieformulier
OMC-073 Referentieformulier

Medewerkers blijven ontwikkelen

De maatschappij en daarmee het onderwijs veranderen voortdurend. Daarom investeren we ook in de competenties van onze medewerkers. Dat doen we o.a. door het aanbieden van coaching, scholing en het faciliteren van leernetwerken. We organiseren ons eigen scholingsaanbod en werken samen met regionale en landelijke partners.

Dit mogen onze medewerkers verwachten

ATO-Scholenkring wil een goede werkgever zijn. Dat doen we onder andere door het bieden van uitdaging en loopbaankansen aan medewerkers, het ondersteunen van ambitie en ontwikkeling, het bieden van goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dit verwachten we van onze medewerkers

We verwachten van onze medewerkers dat ze achter onze kernwaarden staan en deze uitdragen. En dat ze zich inzetten op de vier speerpunten die de komende jaren centraal staan, zodat we het beste uit ieder kind kunnen halen.