Stel cookie voorkeur in

ONZE * SPEERPUNTEN

Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid voor de komende periode. Daarbij geven onze kernwaarden ons de juiste richting aan. In de periode 2015-2019 staan bij ATO-Scholenkring vier speerpunten centraal. Op deze gebieden willen we ons de komende periode verder ontplooien.

#1

Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs

We willen talenten van individuele kinderen zo goed mogelijk ontwikkelen. Niet alleen taal- en rekentalenten, maar ook creatieve, sociale, onderzoekende, fysieke en praktische talenten en vaardigheden. We dagen kinderen uit het beste uit zichzelf te halen en bereiden hen voor op de toekomst.

#2

Duurzame onderwijs-verbetering

ATO-scholen doen het goed: zij vallen allemaal onder het basisarrangement van de Inspectie. Dit betekent dat de Inspectie er geen tekortkomingen heeft vastgesteld. Dat is mooi, maar we gaan voor meer: we willen de kwaliteit die we leveren borgen en uitbouwen.

#3

Professionele leergemeenschap

ATO-Scholenkring streeft ernaar dat alle kindcentra en de ATO-organisatie professionele leergemeenschappen zijn. We spreken van een professionele leergemeenschap als de onderwijsprofessionals duurzaam leren, zowel individueel als samen, om zo het onderwijs en de resultaten van de leerlingen te verbeteren.

#4

De school als onderdeel van de samenleving

Onze scholen ontwikkelen zich tot kindcentra die midden in de samenleving staan. We bereiden onze leerlingen voor op deelname aan de maatschappij, waarin zij zelfstandig en als kritische burgers een plek kunnen vinden. Daarbij betrekken we ouders en andere (culturele en educatieve) partners.